Sermons

The Healthy Church

Bible Text: Acts 2: 42-47 NIV  | Preacher: Pastor Otha Everett

True Worship

Bible Text: I Chronicles 13:1-6 NIV  | Preacher: Pastor Otha Everett

Don’t Settle

Bible Text: John 5:1-8 | Preacher: Pastor Otha Everett