Sermons

It’s Not Fair

 Bible Text: Luke 15:25-32  | Preacher: Pastor Otha Everett |

We Made It

Bible Text: Acts 27:31-34, 44  | Preacher: Pastor Otha Everett |

Accepting Jesus

Bible Text: Matthew 1:18 NIV  | Preacher: Pastor Otha Everett |

God Has A Plan

 Bible Text: Jeremiah 29: 10-14 NIV  | Preacher: Pastor Otha Everett |

Changing Lives

Bible Text: Luke 19:1-9 | Preacher: Pastor Otha Everett |

Don’t Be A Fool

Bible Text: Luke 12: 16 – 20 | Preacher: Pastor Otha Everett |