Lesson 3: A Servant’s Spirit

A Servant’s Spirit

Preacher: Pastor Otha Everett